011 311-74-37  |  011 311-74-38

Ofset štampa

Ofset štampa

Ofset štampa iz tabaka se koristi za veće tiraže i duže rokove izrade. Ova vrsta štampe je najjeftiniji način da se postigne visok kvalitet štampe za komercijalno štampanje u velikim tiražima. Ofset štampa je najzastupljenija vrsta štampe, na sjajnom i mat papiru, samolepljivim i na specijalnim vrstama papira, NCR-u, gramature od 50-350g/m2.

Pogodna za štampu većih tiraža knjiga, agendi, planera, plakata, časopisa, kataloga, brošura, fascikli, svesaka, etiketa, kartonske ambalaže, kesa, blokovske robe, stonih i zidnih kalendara, memoranduma...

Format: B2
Štampa: kolorna