011 311-74-37  |  011 311-74-38

Grafička priprema i dizajn

GRAFIČKA PRIPREMA I DIZAJN

Naš profesionalni DTP tim, dizajn priprema za štampu u skladu sa tehnikom štampe koja će se koristiti kao i doradom finalnog proizvoda.

Dugogodišnje iskustvo i stručnost zaposlenih, kao i upotreba savremenih digitalnih uređaja spojenih u jedinstvenu računarsku mrežu, osiguravaju kvalitet u radu na najzahtjevnijim projektima naših klijenata.

Grafička priprema podrazumeva niz stručnih radnji, pomoću kojih se dizajnerska rešenja dovode do konačnog štampanog proizvoda. Priprema je vrlo važan i odgovoran segment grafičkog posla. Da bi se kvalitetno obavila, potrebno je iskustvo i znanje o svim tehnikama štampe i dorade proizvoda, kao i poznavanje karakteristika materija od kojih se proizvod izrađuje ili na koji način se štampa.

Grafička priprema uključuje unos i prelom teksta, skeniranje i obradu slika, montažu fotografija, a po potrebi i korekture i prevode teksta za štampu brošura, kataloga, knjiga, letaka, plakata ili nekog drugog štampanog materijala. Takođe smo specijalizovani za varijabilnu štampu.

Pripremu za štampu radimo posle grafičkog oblikovanja proizvoda dizajniranih kod nas kao i na osnovu vaših gotovih grafičkih rešenja, koje ste nam predali u elektronskom obliku i nakon dogovora sa vama o ciljanom proizvodu.