011 311-74-37  |  011 311-74-38

Flexo štampa

FLEXO ŠTAMPA

Flekso štampa je najkvalitetnija tehnika direktnog štampanja na fleksibilne materijale kod koje se otisak boje sa izdignutih štampajućih elemenata direktno prenosi na materijal za štampu. Predstavlja najbolji izbor štampe za razne vrste pakovne i transportne primarne i sekundarne amblaže.

Ova vrsta štampe nudi širok dijapazon materijala (PVC, samolepljivi polipropilen, polietilen, papir, PET materijali...) koji smo u mogućnosti da prerađujemo.

Materijali štampani u tehnici flekso štampe najčešće su zastupljeni u industrijama poput: farmaceutske, prehrambene, vinskoj industriji, proizvodnji sokova, kozmetičke industrije, industriji konditorskih proizvoda, industriji ulja…

Štampa 6 boja + bela
Maksimalna širina štampe 280mm